Государственное учреждение

Аппарат Балхашского районного маслихата

Мы находимся:
Алматинская область, с. Баканас
+7 (7277) 39 18 25
maslihat_balhash@mail.ru

Бақанас ауылы                                                          11.08. 2021 жыл

Аудандық  мәслихаттың «Халықты жұмыспен қамту, қоғамдық ұйымдармен байланыс, мәдениет, білім, құқық, денсаулық сақтау және қоршаған орта мәселелері», Бюджет, тарифтік саясат  және экономика жөніндегі тұрақты комиссия отырыстары өтті

 

Бақанас ауылы                                                          11.08. 2021 жыл

 

Тұрақты  комиссия  отырысына    аудандық  мәслихат депутаттары  шақырылды.   

 

        Күн  тәртібі: 

          «Қарой ауылының орталығында жаңадан салынған саябаққа ардагерлер кеңесі мүшелерінің және ауыл тұрғындарының ұсынысымен соғыс және еңбек ардагері, «2-ші» және «3-ші дәрежелі» «Данқ» ордендерінің иегері Садық Досболовтың есімін беру туралы» хабарламасын тындау.

 

Хабарламашы: Аудандық мәдениет  бөлімінің басшысы А.Бөпешбаев

«Балқаш ауданының 2021 жылға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу туралы» аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысының есебін тындау.

           Баяндамашы: Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мемлекеттік мекесмесінің басшысы Өмірбаев Алпысбай Жандосұлы;

Тұрақты  комиссия  қаулы  қабылдады:

1  Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мемлекеттік мекесмесінің басшысы А.Өмірбаевтың «Балқаш ауданының 2021 жылға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу туралы» туралы жасаған  хабарламасы есепке алынсын.

2. Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мемлекеттік мекесмесінің басшысы А.Өмірбаев аудандық мәслихат  депутаттары айтқан  ұсыныстар  мен  сын  ескертпелерді  саралап, арнайы  шара  жасап,  жүзеге  асыру  ұсынылады. 

                                                                                                                                                                            

3.  Осы  қаулының  орындалуын  бақылау аудандық  мәслихаттың  жанындағы Бюджет, тарифтік саясат  және экономика жөніндегі тұрақты комиссияның  төрағасы,  депутат Б.Өксікбаевқа тапсырылсын.

Қаулының  осындай  жобасына  алып, қосарларыңыз бар  ма?
Жоқ болса,  ұсынылған осы  қаулының  жобасын мақұлдаймыз  дейтін  депутаттардан   қол  көтерулерін  сұраймын.

 

Тұрақты  комиссия  қаулы  қабылдады:

 

      1.  Аудандық мәдениет  бөлімінің басшысы А.Бөпешбаевтың  «Қарой ауылының орталығында жаңадан салынған саябаққа ардагерлер кеңесі мүшелерінің және ауыл тұрғындарының ұсынысымен соғыс және еңбек ардагері, «2-ші» және «3-ші дәрежелі» «Данқ» ордендерінің иегері Садық Досболовтың есімін беру туралы» жасаған  хабарламасы есепке алынсын.

    2. Аудандық мәдениет  бөлімінің басшысы А.Бөпешбаев  аудандық мәслихат  депутаттары айтқан  ұсыныстар  мен  сын  ескертпелерді  саралап, арнайы  шара  жасап,  жүзеге  асыру  ұсынылады.
3.  Осы  қаулының  орындалуын  бақылау аудандық  мәслихаттың  жанындағы  аудандық  мәслихаттың  « Халықты жұмыспен қамту, қоғамдық ұйымдармен байланыс, мәдениет, білім, құқық, денсаулық сақтау және қоршаған орта жөніндегі» тұрақты комиссиянын  төрағасы,  депутат Б.Қамзинаға тапсырылсын.

17.08.21 1 17.08.21 17.08.21

28.06 1

Төрағалық етуші - «Nur Otan» партиясынан сайланған депутат Өксікбаев Бақытжан Нұртайұлы

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 и пункта 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

05.04.21Өткен аптада ауданымызға облыстық мәслихаттың хатшысы Жөргенбаев Жанболат Әкебайұлы арнайы іссапармен келіп, аудандық мәслихат депутаттарымен кездесу өткізді.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 4 статьи 104 и пункта 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Балхашского районного маслихата «О бюджете Балхашского района на 2021-2023 годы» от 28 декабря 2020 года № 73-195 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5855, опубликован 13 января 2021 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2021-2023 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы 6 385 176 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 220 955 тысяч тенге;
неналоговые поступления 14 490 тенге;
поступления от продажи основного капитала 41 000 тенге;
поступления трансфертов 6 108 731 тысяча тенге;
2) затраты 6 386 412 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 46 383 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 83 759 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 37 376 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 47 619 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета                 47 619 тысяч тенге:
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Балхашского районного маслихата «По экономической реформе, бюджету, тарифной политике, развитию малого и среднего предпринимательства».
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

Председатель сессии Балхашского
   районного маслихата                                                            М. Нурман 

   Секретарь Балхашского районного
   маслихата                                                                               К. Омаров

 

Приложение

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

Тұрақты комиссия отырысына  аудандық мәслихат депутаттары шақырылды.

В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан
от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

В соответствии с подпунктом 4) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 11 июля 2002 года «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» и приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279 «Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314 «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314 «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

Об утверждении порядка и размера оказания социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Балхашскогорайона

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Балхашский районный маслихат РЕШИЛ:

Карта

Погода